HET FUNDAMENT

Het Fundament is de naam van het atelier-complex dat bedacht is en gebouwd wordt door Wessel en Onno de Ruijter. Het wordt gebouwd zonder hulp van subsidie, de drijfveer is het creŽren van een ideale werkplek voor diverse kunstenaars. Deze kunstenaars zullen binnen het atelier complex de mogelijkheid hebben gebruik te maken van elkaars disciplines en zo, middels uitdragen en opzuigen, het eigen 'kunnen' verbreden. ©
maquette

-Maart 2000 aankoop van de grond
-17 september 2001, 1e publicatie Het Fundament; presentatie aan de commissie RO
-Mei 2002 start werkzaamheden bouwfase 1 gebouwen G en H
-Mei 2003 start bouw gebouw H
-April 2004 start bouw gebouw G
-Begin 2006 afronding van de 1e bouwfase